ademwerk


Met ademwerk kun je weer thuiskomen, thuiskomen in jezelf, contact maken met je innerlijk Bron, je innerlijke kracht, je innerlijke wijsheid, je innerlijke rust en vrede. Dat is thuiskomen in jezelf.
Van hieruit is er een stevige basis, een draagvlak om ook de onaangename momenten in het leven te kunnen dragen, zonder dat dit nieuwe blokkades oplevert.
Vaak gebruiken we maar een beperkt gedeelte van onze potentiële ademhaling. Met ademwerk kun je je levenskracht, je levensenergie verhogen. De adem wordt dan voller, ruimer, het werkt bevrijdend. je krijgt letterlijk ''meer lucht''.

 

Adem is leven, adem is voelen.


bewustwordingBewustwording neemt een belangrijke plaats in ons werk in. Wat voel ik, wat neem ik waar? Wat gebeurt er? zonder continu ''in ons hoofd'' te zitten, maar juist vanuit het ervaren. Het maakt ons bewust van hoe en waarom we welke keuzes maken. Kleine, grote, de hele dag maken we keuzes.
Het doel is níet om iets te moeten veranderen, maar om hierin bewust te staan: Wat zijn mijn keuzes en kan ik hier ook voor staan? Voel ik me hier ook happy bij?

Bewustwording houdt in dat je bewust wordt van de kracht in jezelf, de mogelijkheden en onmogelijkheden, de kwaliteiten in jezelf, en je de keuze hebt om daarnaar te durven leven.

Een unieke combinatie van contact maken met body&mind, en deze verbinding in creatieve expressie neerzetten. Deze combinatie zal in het najaar nogmaals gegeven worden in de vorm van een workshop. Deze ontdekkingstocht is geschikt voor degene die:', '

Lichaamswerk en creativiteit     

• Al creatief bezig zijn (bv. schilderen) en hier graag meer verdieping in aan willen brengen,

• De techniek los willen laten en meer vanuit intuïtie en expressie willen werken,

• Bekend zijn met lichaamswerk en zich willen laten verrassen door er een nieuwe dimensie van expressie bij te ervaren,

• Onbekend zijn met beide, maar nieuwsgierig om te ervaren.

    
 

DansDans is niet zomaar bewegen van pasjes. Dans is een vrije expressie van binnenuit.
In het begin kan dit vaak onwennig zijn, omdat er een bepaald patroon is aangeleerd, maar eenmaal jezelf de ruimte gevend ontstaan er nieuwe dimensies.
Helemaal in het lijf gezakt, geeft energie, geeft ook helderheid in jezelf, geeft ruimte en vrijheid.

Danswerk is heel geschikt voor meditatie/expressie/therapie maar ook gewoon voor het plezier.', '

...als je kiest om te leven, en niet om te over-leven...

Wat houdt Lichaamswerk in?

Lichaamswerk helpt je om op diepgaande en transformerende wijze contact te maken met spanningsgebieden binnen je lichaam. Je ontdekt wat deze spanningen te betekenen kunnen hebben en onderzoekt het verband met jouw persoonlijke levensgeschiedenis. Je exploreert die gedragspatronen waar je hier-en-nu in vastloopt en je verkent alternatieven.', '
Gebeurtenissen en situaties die je ‘toevallig’ telkens opnieuw overkomen, hebben dikwijls te maken met traumatische gebeurtenissen uit je kindertijd (je geboorte, couveuse, incest, geweld, emotionele verwaarlozing...).
Deze ervaringen zitten als het ware in je systeem opgeslagen. Door deze opgeslagen energie en de verdrongen emoties zuurstof te geven, gaat de energie weer stromen en ontstaat er in je leven ruimte voor nieuw gedrag. Voelen en emoties zijn een essentieel onderdeel van lichaamswerk.
Je leert om je emoties te doorvoelen en ze op een veilige wijze tot expressie te brengen. Je leert angst onder ogen te zien, kwaadheid, verdriet en vreugde te uiten, en om de controle van je hoofd over je lichaam los te laten. Hierdoor komt alle energie, die je nu verspilt aan ontkenning en onderdrukking, opnieuw tot jouw beschikking. Je gevoel kan zich dan verder ontwikkelen tot een betrouwbare wegwijzer in je leven, zodat er een goede verbinding gemaakt kan worden tussen je hoofd, hart en buik. Je wordt vitaler en energetischer. Je krijgt veerkracht, om ook met de minder prettige situaties in het leven op een creatieve manier om te kunnen gaan en in contact te blijven met je innerlijke kracht.

118  Meditatie heeft snel de associatie van een in lotushouding zittende monnik. 119 

In essentie betekent meditatie: In aandacht aanwezig zijn.  

Als we thuis met echte aandacht eten, een hap nemen, echt proeven, bewust kauwen en dan pas doorslikken, in plaats van: hap, slik, weg, klaar, dan is dat ook een vorm van meditatie. Onze 24uurs maatschappij is doen doen doen, in deze drukte ontbreekt vaak de tijd om echt iets bewust met aandacht in het hier en nu te doen. Ben je nu op dit moment bewust van je houding waarin je zit?

114Toen ik de term rebirthing voor het eerst hoorde associeerde ik dit met dat je dan elke keer de geboorte opnieuw beleeft, het leek me maar een ''weeïg gebeuren''. Dit is gelukkig niet zo.

Tijdens een rebirthingsessie kan je je geboorte wel opnieuw beleven, maar dit is niet standaard. Een sessie kan gedaan worden, om bewust naar een thema te kijken in je leven, om een stukje oud trauma te kunnen helen, bijv. sexueel trauma, maar ook om bewust te kunnen worden van patronen die zich al van de kindertijd hebben vastgezet in ons systeem, en waar we niet eens meer bewust met onze ''beredeneringen'' bij kunnen komen. Om verheldering te krijgen over je overlevingspatronen, vaste patronen, bij fysieke problemen, als schoonmaakproces of gewoon als ontspanning.