...als je kiest om te leven, en niet om te over-leven...

Wat houdt Lichaamswerk in?

Lichaamswerk helpt je om op diepgaande en transformerende wijze contact te maken met spanningsgebieden binnen je lichaam. Je ontdekt wat deze spanningen te betekenen kunnen hebben en onderzoekt het verband met jouw persoonlijke levensgeschiedenis. Je exploreert die gedragspatronen waar je hier-en-nu in vastloopt en je verkent alternatieven.', '
Gebeurtenissen en situaties die je ‘toevallig’ telkens opnieuw overkomen, hebben dikwijls te maken met traumatische gebeurtenissen uit je kindertijd (je geboorte, couveuse, incest, geweld, emotionele verwaarlozing...).
Deze ervaringen zitten als het ware in je systeem opgeslagen. Door deze opgeslagen energie en de verdrongen emoties zuurstof te geven, gaat de energie weer stromen en ontstaat er in je leven ruimte voor nieuw gedrag. Voelen en emoties zijn een essentieel onderdeel van lichaamswerk.
Je leert om je emoties te doorvoelen en ze op een veilige wijze tot expressie te brengen. Je leert angst onder ogen te zien, kwaadheid, verdriet en vreugde te uiten, en om de controle van je hoofd over je lichaam los te laten. Hierdoor komt alle energie, die je nu verspilt aan ontkenning en onderdrukking, opnieuw tot jouw beschikking. Je gevoel kan zich dan verder ontwikkelen tot een betrouwbare wegwijzer in je leven, zodat er een goede verbinding gemaakt kan worden tussen je hoofd, hart en buik. Je wordt vitaler en energetischer. Je krijgt veerkracht, om ook met de minder prettige situaties in het leven op een creatieve manier om te kunnen gaan en in contact te blijven met je innerlijke kracht.

Lichaamswerk is een krachtige groeibevorderende methode. Gesprekken helpen hierbij om je ervaring te ondersteunen en kaderen, om hetgeen je ervaart te integreren in je dagelijks leven.

 

Wat wordt er gebruikt bij Energetisch Lichaamswerk?

• Reichiaans lichaamswerk (zie toelichting hieronder)
• Ademwerk (zie hoofdstuk ''Ademwerk'')
• Innerchild
• Dans, expressie via beweging (zie hoofdstuk ''Dans'')
• Visualisatie
• Psychodrama
• Gestalt
• Bio-energetica
• Contactoefeningen
• Affirmatie

Reichiaans Lichaamswerk

Reichiaans Lichaamswerk vormt voor ons een belangrijk onderdeel van Energetisch Lichaamswerk. Gevoelens zijn we gaan verdringen, omdat we als kind ooit te angstig waren om ze te uiten. De situatie was daardoor te pijnlijk en te bedreigend. Zowel gevoelens als woede, verdriet, verlangen en genot, als deze angst gingen we buiten ons bewustzijn houden door onze adem in te houden. In het lichaam ontstonden zo blokkades. De angst werd onbewust, samen met het betreffende gevoel, vastgehouden in verhardingen en vernauwingen op speciale plaatsen in het lichaam.

Wilhelm Reich (1896-1957) noemde deze vernauwingen ''pantser-ringen'', omdat ze ons als een pantser beschermden tegen deze angst en dreiging. De vrije en natuurlijke adembeweging, die als een golf door het lichaam gaat, wordt door deze verschillende blokkades tegengehouden. (kijk maar naar de ademhaling van een baby met een ''normale''geboorte, of een poes die ligt te slapen).
We ontwikkelden zo een adempatroon alsof er een voortdurende noodsituatie heerst. Men ervaart daarbij benauwdheid, energieloosheid en depressiviteit, maar ook spanning, opgejaagdheid en geïrriteerdheid. Spontaan openstaan in het ''hier-en-nu'' en echt genieten zijn dan vrijwel uitgesloten.
In het Reichiaans Lichaamswerk wordt door middel van verschillende aanrakingen aan de adembeweging gewerkt. De blokkades worden zo verzacht en afgebroken, waardoor het natuurlijke en spontane adempatroon zich weer kan herstellen.
Verdrongen gevoelens en lichamelijke spanning komen daarbij tot ontlading.